ARTVİN’Lİ ÂŞIKLAR “GÜLHANÎ,” Kasım Okal

ARTVİN’Lİ ÂŞIKLAR “GÜLHANÎ,” Kasım Okal

Bu haber 14416 kez okunmuş ve görüntülenmiştir.

Aşık Gülhani, Yaşadığı dönemin ve bulunduğu yerin ekonomik şartlarından dolayı okula gidemez, çocuk yaşlardayken zamanın çoğunu evlerine yakın olan tepelerde ve ailesine ait olan merada keçileri otlatarak; kalan zamanlarını ise meyve bahçeleri, ekin tarlası, bağ ve bostanda çalışarak geçirir.

On üç yaşına geldiğinde, “Üç Kardeşler” adı verilen mezarın başında uyuyan Kasım rüyasında gördüğü üç pirin elinden bade içer; Âşık Efkârî tarafından sınanıp onaylandıktan sonra da âşıklığa ilk adımını atmıştır. Efkârî, Gülhanî’nin âşıklığını teyit ettikten sonra bir saz hediye eder. Gülhanî’ artık halk tarafından itibar görmeye başlamıştır. Yakın bir akrabası ile evlilik yapan Gülhanî, Artvin Orman Müdürlüğünde işçi olarak görev yaparken haksız yere tutuklanıp hapis yatar. Kendini mahkemede şiir söyleyerek savunan Gülhanî'ye Hakim de şiir söyleyerek beraatini vermiştir. Babası “Saz çalmayacaksın, haramdır.” derse de o, saz çalmaya devam eder. Bir gün Gülhanî'nin samanlıkta saz çaldığını gören babası, sazı kırmış ve oğluna bir daha saz çalmayacağına dair yemin ettirmiştir. Gülhanî bu olaydan sonra sazı eline almaz. 

Âşık Gülhanî, Huzûrî geleneğini devam ettiren önemli bir şairdir. Bâdeli âşık olduğundan dolayı sevinçlerini ve üzüntülerini irticalen dışa yansıtmıştır. Okuma yazması olmadığı için söylemiş olduğu şiirlerini okuma yazma bilen kişilere yazdırmıştır. Âşık Gülhanî'nin koşmaları 7, 8, 11 ve az sayıda olmak üzere 15'li hece ölçüsüyle ortaya konulmuştur. Yaşadığı muhitin ağız özelliklerini en güzel ve en sade bir şekilde yansıtan âşıklardan biridir.

Genel olarak güncel konular, şiirlerinde ağırlık kazanmıştır. Güzellik kavramına öncelik verir. Dilek ve istek teması güzellemelerden sonra gelmektedir. Şiirleri içinde en fazla dikkati çekenler, ölüm temalı ağıtlardır. Genellikle cenazelerde söylediği ağıtlar, yörede beğenildiği için, birçok cenaze evine ağıtçı olarak davet edilmiştir. Babasının kendisine saz çalmasını yasaklamasından şiirlerini ve türkülerini sözle ve yazıyla dile getiren Gülhanî’nin eserleri, değişik gazete, dergi ve araştırmalarda yayımlanmıştır.

ETİKETLER :

ÖNERİLEN HABERLER

TV+ BANNER AKBANK Arhavi Çay Bisse Erkek Giyim Turkcell
30.Ağustos-3 30 Ağustos-2 30 Ağustos-1