Türkiye Tarihine Adını Altın Harflerle Kazıyan Komutan Artvinli Ali Rıza Paşa.

Türkiye Tarihine Adını Altın Harflerle Kazıyan Komutan Artvinli Ali Rıza Paşa.

Bu haber 10881 kez okunmuş ve görüntülenmiştir.

Ali Rıza Paşa 1854 yılında Artvin'de doğmuş, 1921 yılında İstanbul'da Vefat Etmiş Paşalarımızdan Biri Olarak Bilinmektedir.

Ali Rıza Paşa Erzurum İdadisini bitirdikten sonra Mühendishane’den 1880’de Mülâzim olarak çıktı, bir sene sonra Almanya’ya gönderildi. Almanya’da dört sene tahsilden sonra dönüşünde Topçu Mektebine ve Hassa Ordusu Seyyar Topçu Alayına muallim oldu. Muallimliği sırasında topçuluğa dair telif ve tercüme birçok eser yazdı. 1896’da Yunan harbinde gösterdiği yararlık üzerine Ferikliğe yükseltilerek kendisine kılıç verildi. Daha sonra Boğazların ve Çatalca’nın tahkimine memur edildi ve topçuluk tecrübeleri için bir kaç defa Avrupa’ya gönderildi. 1905’te Birinci Ferik oldu ve Karadeniz Boğazını tahkime memur edildi. 1908 İnkılâbından sonra Tophane ve Askerî Mektepleri Nazırı olmuştu. Bir aralık Harbiye Nezaretine vekâlet etti ve Âyan Azalığına tayin edildi. Bir kaç defa Bahriye Nazırı oldu. 

31 Mart ihtilâlinde Bahriye Nazırı iken Meclis-i Mebusan binası önünde âsi askerler tarafından öldürülmek üzere iken hafif bir yara ile kurtulmuştur. İtalya Harbinde Çanakkale Umum Kumandanı, Balkan Harbinde de Çatalca Kumandanı idi. 1920’de Âyan Birinci Reis Vekili oldu. Sevr muahedesinin kabulü için Altıncı Mehmet Vahideddin ve Damat Ferit Paşa’nın sarayda topladıkları “Şûrayı Saltanat” ta çekimser kalmak cesaretini göstermiş olması meşhurdur. Mezarı Fatih Camii bahçesinde gömülüdür. 

Yazarlık yönü de olan Topçu Ali Rıza Paşa’nın; Topçu Hidemat-ı Dâhiliyesi, Seferiyesi, Netayic-i Endaht, Endaht Kavanini, Nişancı Numara ve Efradının Usul-ü Terbiyesi, Topçu Talimnamesi Tercümesi gibi kitapları vardır. Fransızca ve Almanca biliyordu.

ETİKETLER :

ÖNERİLEN HABERLER

TV+ BANNER AKBANK Arhavi Çay Bisse Erkek Giyim Turkcell
30.Ağustos-3 30 Ağustos-2 30 Ağustos-1